Αrt project "Paraportiani"


Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 50x40cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 50x40cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 50x40cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 50x40cm


Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 40x30cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 40x30cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 40x30cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 40x30cm

Μιχαήλ Ρωμανός ακρυλικό 40x30cm