24/12/14

Σκέψεις για την Αμφίπολη ...

Ύστερα από τα πρόσφατα ευρήματα στον τάφο του λόφου Καστά στην Αμφίπολη, είμαι πεπεισμένος πλέον ότι ο τύμβος είναι βασιλικός. Ανήκει στον Μεγάλο Αλέξανδρο. Και βάση του έργου του Σοντόμα "Οι γάμοι του Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης" και της ερμηνείας του, στον συγκεκριμένο τύμβο έχει ταφεί η σύζυγος του Ρωξάνη !


λεπτομέρεια έργου - Ο Αλέξανδρος προσφέρει τον βασιλικό τύμβο στην Ρωξάνη